IT-redaktionen Stockholm

Teknisk dokumentation och marknadskommunikation

IT-redaktionen hjälper teknikföretag med produktinformation, handledningar,
marknadsmaterial, webbinnehåll och kreativa texter.

Allt material anpassas efter målgrupp.

Tillgång till nätverk med kompetens på italienska, nederländska,
engelska, tyska, franska och spanska.

Samarbete med illustratör och grafisk formgivare.

Lokalisering av amerikansk text till läsbar svenska eller andra språk.

Press- och PR-aktiviteter, internet- och marknadsinsatser.

Intern information i intranät eller som wiki.

Bearbetning av facktext för ny målgrupp såsom allmänhet och icke-specialister.

info@titta-hit.nu ----- 0735-308043

 

Länk till Hälsoprogrammet

Länk till Brinkebacks Juridiska Byrå